פעילויות הייעוץ מתרחשות במרחבים מגוונים של עבודה, שנקבעים לאור מטרות ההתערבות, המוטיבציות והצרכים.

הייעוץ האישי ניתן לבעלי תפקיד, המתפתחים בציר הניהולי או בציר הפרופסיונלי, והוא כולל הדרכה וליווי למשאבי אנוש, ייעוץ למנהלים בכירים וליזמים, וכן ייעוץ לאנשי עסקים, עצמאים ויוצרים בתחומים שונים.
במקרים בהם הפונים מביעים עניין בהתפתחות, שבה ה"אישי" נמצא בפרונט, מתקיים תהליך פסיכותרפיה.

ייעוץ אישי ממוקד קצר מועד

ייעוץ ממוקד קצר מועד הוא תהליך, שנקבע מראש לגביו מספר הפגישות והמיקוד שלהן.  "מהר יותר ממוקד יותר". כדי שייעוץ כזה יהיה משמעותי, יש לאתר את מקור הקושי, שמשפיע לא רק על הבעיה המוצגת, אלא ששולח את זרועותיו לאזורי תפקוד רבים.

בייעוץ כזה ייטה השיח בחדר להדגיש את הרובד הגלוי והפרקטי על פני בעיות השורש. תהיה תזוזה בשיווי המשקל ותינתן עדיפות למיקוד בפתרון לעומת מיקוד בבעיה.

מתוך הניסיון אני רוצה לציין כי האפקטיביות של ייעוץ ממוקד עולה, כאשר מעבר לנושא השיחה הגלוי מוחזקים בראש רבדים נוספים, גם כשהם לא מדוברים. עוד חשוב לאתר התערבות, שתייצר אדוות של שינוי, רבות ככל שניתן.

ייעוץ בצמתים משמעותיים בחיים המקצועיים – כניסה לתפקיד, פרידה מארגון, תקופה בין עבודות.

הייעוץ הזה מוגדר בבסיסו על ידי השלב ההתפתחותי, שמעורר צורך בארגון והגדרה מחדש של אינפורמציה, הנחות יסוד ותפיסות.

פניה רווחת היא כניסה לתפקיד חדש, שכרוכה מטבעה בשינויים חיצוניים, ודורשת התארגנות פנימית ותהליך רגשי ותפיסתי.
אחד האתגרים החשובים בייעוץ לכניסה לתפקיד הוא – לייצר הצלחות ראשונות ולבסס תחושת מסוגלות בשלב שרווי במשאלות, פנטזיות ופחדים.

ליווי אישי "מישהו לרוץ איתו"

העיקרון המנחה בליווי אישי הוא בניית מסגרת קבועה עבור למידה, אנליזה והפקת לקחים.

למה נדרש ליווי אישי לבעלי תפקיד בכירים ולעצמאים?

  • כי בודד בצמרת ובעצמאות, ולכן טוב שיש אדם לסמוך עליו, לחלוק אתו את הנטל, הסודות והדילמות.
  • כי ריבוי המשימות מועד לייצר אזורי עיוורון וכשלים בהחלטות.
  • כי סוער בצמרת ורועש בראש, וצריך שקט, שיאפשר פוקוס, לחשוב, להירגע, ולהתבונן מהצד.
  • כי האחריות, הררי הציפיות, והמטרות המאתגרות דורשים עבודת עומק ותהליך, זמן והשתהות.

וכי בתהליך כזה ניתן לצקת משמעות עבור עולם העשייה. התמלאות, שחשובה לרווחה נפשית, לחוויית אושר.

תפריט