היצירה והיוצרים במסע התפתחות

הייעוץ חותר לממש כשרון ולסייע לחולל אימפקט שמלווה בחדוות יצירה.
מימוש עצמי דורש להיות אפקטיביים בו זמנית,
בביטוי האישי של תנועה לבד  |  וביחסי גומלין של תנועה ביחד.
פריצות דרך הן לעולם פרויקט של "אנחנו".

התהליך הייעוצי נשען על כמה הנחות עבודה

"האדם עושה את התפקיד והתפקיד עושה את האדם"

הנחה זו מבוססת על הגישה הפסיכואנליטית-מערכתית, לפיה מתקיימים יחסי גומלין בין האדם לבין התפקיד שהוא מבצע. אלה הם עיקריה:

"האדם עושה את התפקיד"
משמעותו שאנשים שונים יבצעו את אותו תפקיד באופן אחר לגמרי כנגזרת של התכונות שלהם, כמו גם הביוגרפיה, התפיסות, הסגנון ודפוסי החשיבה שמאפיינים אותם. חלק מהדפוסים האישיים מסייעים לממש מטרות ולהצליח וחלקם בולמים ומכשילים. חלק מהדפוסים משפיעים באופן גלוי וחלקם באופן לא מודע וסמוי.

"התפקיד משפיע על האדם"
התרבות הארגונית מפעילה לחצים על היחיד ומשפיעה על אישיותו, לעיתים "מאחורי גבו", כביטויו של קרל מרקס.
כשם שהשפעה זו יכולה לפעול בשירות יעדיה, כך היא יכולה גם לעכב את השגתם. גם כאן, ההשפעה לעיתים גלויה ומודעת ולעיתים סמויה ונסתרת. 

התהליך הייעוצי מסייע לנועץ, לזהות את ההשפעות האלו, ולעמוד על הזיקה בין האדם, התפקיד והתרבות הארגונית, ויחסי הגומלין בינם לבין הפעולות שלו.

הזיקוק של מה שמכשיל אותנו מחד ושל מה שמקדם אותנו מאידך, מאפשר לנטרל מוקשים ולגבש דפוסי פעולה אפקטיביים. 

"מה שאני לא מנהל, מנהל אותי"

חתירה למודעות וחשיפת אזורי עוורון – הסמוי מהעין, הלא מודע, רודה בנו ופועל כטייס אוטומטי, ללא שליטה ובקרה שלנו. בתהליך הייעוץ מוקדשת תשומת לב לחשיפת אזורי עוורון וליצירת מגע עם מה שמכשיל אותנו באופן לא מודע. בדרך זו, ניתן להשתחרר מעולם הכבד של האינסטינקטים ולנטרל מוקשים.

לא פחות מכך חשוב לחשוף את הסמוי שעוזר לנו להצליח. ההמשגה שלו גם היא משמעותית ותורמת לתחושת הערך, לתיקוף עצמי ולהכרות עם הסגנון האישי שמייחד אותנו.

למעשה, ככל שאנחנו מצליחים לתת מילים לאזורי עיוורון, כך אנחנו מרחיבים את דרגות החופש שלנו, מצמצמים חרדה, ומגדילים את האפשרות לגבש זהות אותנטית ודפוסי פעולה אפקטיביים.

עיין ערך: "טאלנט"

פעם כינו אותם "טאלנטים". כיום הם נותרו עמומים. בשם, בזהות.
אני נותנת בהם סימנים, ובהתאם גם שמות – האומנים של הארגון, היוצרים, פורצי הדרך, גאונים, יזמים, מחוללים, בעלי הניצוץ. הכותרות האלו משמשות, לסירוגין, כדי לסמן את הפועלים "בשירות ההבלחה". שגשוג ארגוני תלוי בפעילותם של אלו לצידם של הפועלים "בשירות הפרוסס".
שמירת שיווי המשקל בין היצירה והפרוסס הוא הבסיס לקיומה של חדשנות אפקטיבית.

מושגי יסוד – משמעות. אותנטיות. חכמת המגע.

"בין סיעור מוחות
לסערת נפש"

סגנון הייעוץ מבוסס על סיוע משמעותי, הן בעולם התוכן והן בעולם הרגשי מנטלי. זהו תהליך ייעוצי מורכב, הכולל נגיעה רב-ממדית, בתופעות ובאנשים.

במהלך עבודתי הגעתי למסקנה, שעל מנת לייצר אפקטיביות בקרב יוצרים ובעלי תפקיד מוכשרים, נדרשת העמקה בעולם התוכן שלהם. זה אומר לא רק להכיר מושגי יסוד, מודלים ושווקים, אלא גם להבין לעומק את צורת המחשבה ועולם המושגים שלהם.

כשזה קורה – מתרחשת בחדר חוויה משותפת, חשובה ומהנה, של התפתחות, חקירה סקרנית וחדוות יצירה.

וכל זה, בשירות האפקטיביות בתפקיד.

בין פנים לחוץ,
בין
doing ל-being

ממד נוסף קשור בשילוב בין עבודת עומק רגשית, שחותרת למודעות עצמית, תובנות ושינוי פנימי – "being", לבין שיח פרקטי, שמכוון לעשייה ויישום בעולם החיצון – "doing". השילוב בין שני הרבדים הללו מאפשר יציאה מ"אזורי הנוחות" ומיטיב עם התהליך ההתפתחותי. ההתמחות שלי היא ביצירת שיווי המשקל ביניהם במהלך הליווי. 

אם לא נצחק, נמות מפחד

הומור מקבל מקום של כבוד. אני מכירה בחשיבותו עבור בריאות נפשית. ההומור מסייע לנו להתפתח תוך כדי מגע יצירתי ומהנה ב"חומרים מסוכנים". גם במצוקות הגדולות של חיינו. בכל צחוק יש קצת… צחוק.

הומור קשור באינטליגנציה, במודעות עצמית, ביצירתיות ובחמלה. הפסיכואנליטיקאי היינץ קוהוט אומר, אדם זקוק לניצוץ של הומור כהגנה מפני פחד הטירוף והמוות. ההומור אליבא דקוהוט, יכול לסייע בחיפוש אחר שלווה.
שימוש כזה בהומור עשה למשל הסופר הצ'כי מילן קונדרה, שטיפל בספריו בטרגדיות המחרידות של המאה ה-20.

ואני אומרת, בהינתן הומור מתאפשר לנו מבט חומל אל המראה הלא מושלמת של עצמנו. של הזולת.
בהינתן הומור גדל הסיכוי
To make the world a better place.

״אדם מחפש משמעות״

סארטר האקזיסטנציאליסט אומר "האדם הוא היצור היחידי בטבע, שיודע שסופו למות. ידיעה זו מאלצת אותו להעניק משמעות לחייו". ואכן, כפי שגם ממחיש המיתוס של סיזיפוס, העונש הכי נורא שאתה יכול להטיל על אדם, זה לתת לו לחיות חיים נטולי משמעות.

ערכים, בניגוד לעובדות, הם יצירה אנושית. בפגישות אני מסייעת בבירור וניסוח של הקביעה, שמשהו חשוב לי. עיסוק במתן משמעות מסייע להתמודד עם תחושת הריק הקיומי, הבדידות והעדר השליטה, שאורבים לפתחנו. 

תפריט